De vergoeding

peespoli is een gezamenlijk spreekuur van de sportarts en sportfysiotherapeut

Peespoli Vergoeding

Een consult Sportgeneeskunde wordt bij klachten bij bewegen vergoed uit de basisverzekering. Een verwijzing voor de sportarts van uw huisarts / medisch specialist is noodzakelijk. Als u een afspraak heeft voor een consult start de sportarts voor u een DBC zorgproduct. Daarin worden alle bezoeken aan de sportarts, diagnostische onderzoeken (bv. echo, MRI, inspanningstest) en therapeutische handelingen (bijvoorbeeld injecties) opgenomen. Drie maanden na uw eerste afspraak kan het declaratieproces gestart worden. Aan het einde van uw behandeltraject ontvangt u van Famed een factuur voor uw behandeling. Die factuur dient u te betalen waarna u deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Achmea groep en VGZ worden direct gedeclareerd.
Het kan zijn dat uw zorgverzekering niet het volledige factuurbedrag vergoedt. Dit kan te maken hebben met de hoogte van uw eigen risico. Het tarief dat wordt berekend is afhankelijk van de zorgvraag, diagnose en de totale behandeling.

Voor de vergoeding van het consult sportfysiotherapie geldt het volgende: Bent u aanvullend verzekerd voor Fysiotherapie? Dan is er geen eigen risico (mits de maximale vergoeding ruimte nog niet overschreden is).
Bent u niet aanvullend verzekerd dan betaalt u zelf.